Making events work  

Questions? Appelez +32 (0) 10 22 27 70

Disclaimer

Wettelijke verplichtingen

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website orakel.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, beelden, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Orakel of rechthoudende derden.

Informatie op de website
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Orakel staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Orakel is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Orakel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Orakel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Orakel kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Orakel website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Prijzen 
Voor elk product vermeld op deze site worden de prijzen opgegeven in euro, exclusief verzendingskosten en btw. De op de website aangegeven prijzen kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. introductieacties, promotieacties of opruimingsacties. Alle prijzen worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische vergissingen.

S'abonner au bulletin d'informations

Toujours l'option la plus rapide pour profiter de nos réductions!

x
< ×

Menu

We have a website for your country.

We recommend that you visit your local website for accurate prices & customised information.

Visit {{country_url}}
or stay on https://be.orakel.com.